VNG Berichtenapp iWmo/iJw gelanceerd

De VNG Berichtenapp voor iWmo en iJeugd is nu beschikbaar. Deze applicatie maakt het ook voor kleine(re) zorgaanbieders en gemeenten zonder softwareoplossing mogelijk om aan te sluiten op het landelijke berichtenverkeer iWmo/iJw.

De app is beschikbaar via Google Play, de Apple Store en ook als webapplicatie.

Snel, veilig en makkelijk

Zorgaanbieders en gemeenten sturen sinds de decentralisaties berichten over Wmo- en Jeugdhulp over en weer. De berichten moeten snel, veilig en gemakkelijk kunnen worden verstuurd. Om partijen daarin te ondersteunen, lieten de VNG en het programma Initiate de Berichtenapp bouwen.

De VNG en Initiate willen het fenomeen apps in het sociaal domein verder ontwikkelen. Dit maakt het voor marktpartijen in de toekomst gemakkelijk om een dergelijke applicatie te ontwikkelen ter ondersteuning van het sociaal domein.  

Aansluiten op landelijk berichtenverkeer

In de Wmo en Jeugdwet worden de standaarden iWmo en iJw gebruikt om informatie tussen zorgaanbieders en gemeenten uit te wisselen. Het landelijke berichtenverkeer is nog niet door alle partijen geïmplementeerd. Een functionaliteit zoals de Berichtenapp maakt het nu mogelijk dat ook kleine(re) aanbieders en gemeenten zonder software in staat zijn om op het landelijk berichtenverkeer aan te sluiten.

Pilot

We lanceren de Berichtenapp als pilot tot 1 januari 2017. Afhankelijk van  nut en noodzaak blijft de app ook daarna beschikbaar. De app wordt onderhouden en zal aan alle eisen van het berichtenverkeer Wmo en Jeugdwet voldoen. Zo wordt de Berichtenapp ook gereed gemaakt voor de nieuwe 2.1-versies van iWmo en iJw, die per 1 april 2017 worden geïmplementeerd.

Toekomst

Wat de toekomst betreft houden we een slag om de arm: we starten de pilot om goed te kijken of de app voldoet aan de behoeften van de gebruikers. Het berichtenverkeer is erg ingewikkeld. De app is zo gebruikersvriendelijk als mogelijk voor dit moment. De komende maanden kijken we kritisch of we nog verbeteringen kunnen aanbrengen.

Oproep

In de pilotperiode zijn gebruikers en hun oordeel hard nodig! De VNG nodigt gemeenten en aanbieders daarom uit om de app te downloaden, te gebruiken en feedback erop te geven. 

​Voor vragen, suggesties of opmerkingen over de Berichtenapp kunt contact opnemen met het informatiecentrum van de VNG: informatiecentrum@vng.nl

Meer informatie