Tweede gemeentelijke Monitor Sociaal Domein nu beschikbaar

Hoeveel kinderen in uw gemeente krijgen jeugdhulp en hoeveel gezinnen ondersteuning via de Wmo? Weet u, zowel op huishoud- als cliëntniveau, in welke wijken gebruik wordt gemaakt van meerdere ondersteuningsmogelijkheden tegelijkertijd (de z.g. stapeling)?

De gemeentelijke Monitor Sociaal Domein geeft u inzicht in de resultaten in uw gemeente. Vandaag verscheen de tweede monitor op Waarstaatjegemeente.nl.

Bespreek de resultaten

Gebruik de monitor om horizontale verantwoordingsinformatie te ontsluiten (voor de gemeenteraad en/of uw inwoners). Of vergelijk via Waarstaatjegemeente.nl de gegevens met die van andere gemeenten en wijken. Ga eens het gesprek aan met uw gemeenteraad of met andere gemeenten over de resultaten!

Herkomst gegevens

In het eerste deel van de monitor staat informatie uit centrale databronnen (onder andere het CBS en GGD'en). De cijfers over de Jeugdwet komen uit de Beleidsinformatie Jeugd. De cijfers betreffende participatie zijn verkregen via de BUS/SRG.

'Opt-in'

Veel Nederlandse gemeenten hebben gegevens aangeleverd voor de monitor. In totaal 145 gemeenten kozen voor ‘opt-in’, waarmee zij toestemming gaven hun gegevens te publiceren op Waarstaatjegemeente.nl. Hierdoor is vergelijking met andere gemeenten steeds beter mogelijk.

Meer inzicht

Sinds september 2015 worden de resultaten binnen het sociaal domein twee keer per jaar gepubliceerd. Stapsgewijs komen er meer inzichten beschikbaar. U kunt vanaf nu de gegevens aanleveren voor de derde editie (die verschijnt in juni 2016) via:

NB: Elke gemeente moet voor het aanleveren van gegevens een coördinator aanmelden bij het CBS. Bijna alle gemeenten hebben dit al gedaan. Kijk op de site van KING voor alle informatie over het aanmelden van een coördinator. 

Nog vragen?

Heeft u vragen over de rapportage? Neem dan contact op met KING via e-mail: waarstaatjegemeente@kinggemeenten.nl,  of telefoon: 070 - 373 81 91.

Meer informatie