Nieuwe Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein beschikbaar

De nieuwe Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein is gepubliceerd op Waarstaatjegemeente.nl. Deze monitor geeft uw gemeente een goed inzicht in de resultaten in het sociaal domein.

Gebruiken meer mannen of vrouwen de Wmo-regelingen in uw gemeente? Hoeveel kosten de jeugdzorgtrajecten uw gemeente eigenlijk? En als je het vergelijkt met landelijke cijfers: wonen in uw gemeente meer of minder inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen? Deze gegevens haalt u simpel uit de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

                       

Bespreek de resultaten!

U kunt de cijfers uit de monitor gebruiken voor agendavorming, besluitvorming, verantwoording of onderzoek. Ook kunt u via Waarstaatjegemeente.nl de gegevens van uw gemeente vergelijken met die van andere gemeenten. Ga eens het gesprek aan met uw gemeenteraad of met andere gemeenten over de resultaten uit de monitor. 

Mooie cijfers, maar hoe gebruikt u ze? 

Aan deze nieuwe monitor is informatie over kosten Wmo en Jeugd toegevoegd. Veel nieuwe informatie die nuttig kan zijn voor het nemen van besluiten en het maken van beleid. Maar wat kunt u als gemeente eigenlijk met al die cijfers? 

Waar komen de gegevens vandaan?

  • In het eerste deel van de monitor staat informatie, die uit centrale databronnen (CBS, GGD e.a.) is verkregen. De cijfers over de Jeugdwet komen uit de beleidsinformatie jeugd. De cijfers van participatie komen uit de BUS/SRG.
  • Veel Nederlandse gemeenten hebben gegevens aangeleverd voor de monitor. 180 gemeenten kozen voor ‘opt-in’, waarmee zij toestemming gaven hun gegevens over de Wmo te publiceren op Waarstaatjegemeente.nl. Dat is mooi, want hierdoor is vergelijking met andere gemeenten steeds beter mogelijk.  

Vragen?  

Heeft u vragen over de rapportage? Neem dan contact op met KING via waarstaatjegemeente@kinggemeenten.nl of via 070 373 8191.

Meer informatie