Met webservices GGk minder fouten en minder administratie

Zorgaanbieders kunnen voortaan automatisch gestandaardiseerde berichten voor Wmo en Jeugd versturen naar gemeente Almere of Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid. Beide organisaties zijn namelijk sinds kort aangesloten op de webservices van het GGK. 

Minder fouten

Tot voor kort werkten Almere en Zuid-Holland Zuid net als veel andere gemeenten en samenwerkingsverbanden met een webportaal. Automatisch berichtenverkeer is daarmee niet mogelijk. De kans op fouten is daardoor veel groter, zegt Martin Ravenstijn, projectmanager en informatiseringdeskundige in Almere.

‘Bij de webservices word je gedwongen het samen in te richten, je moet daarover in gesprek. Anders functioneert het niet. Dat maakt veel uit. En als het eenmaal loopt, is de kans op fouten klein omdat bijna alles automatisch gaat.’

Tijdwinst voor zorgaanbieders

Vooral voor zorgaanbieders levert de overstap tijdswinst op, zegt Quirien Houweling, manager Informatievoorziening en ICT van de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid: ‘De meeste aanbieders zijn al gewend op deze manier berichten uit te wisselen met zorgverzekeraars via het knooppunt van VECOZO.

Zij hebben hierdoor minder administratieve lasten, het is voor hen het handigst als ze zoveel mogelijk met hetzelfde systeem kunnen werken. Bij ons neemt de administratieve last ook af. Want hoe eenduidiger en systematischer het systeem, hoe minder ruis en hoe minder gedoe.’

TIPS van informatiemanagers Ravenstijn en Houweling

  • Werk samen met zorgaanbieders, inventariseer wat zij willen en sluit daarop aan. 
  • Vraag ondersteuning bij i-Sociaal Domein en KING.
  • Begin zo snel mogelijk met de voorbereidingen, sommige dingen kun je al doen, bijvoorbeeld bij samenwerkingsverbanden de bureaucratische dingen regelen.

Lees hele interview met Martin Ravenstijn en Quirien Houweling:

'Als alles eenmaal draait, hebben wij er minder werk aan en komt meer tijd vrij voor de inhoud.'