Laatste week gegevensaanlevering Monitor Sociaal Domein!

Aanstaande vrijdag 25 maart is de deadline voor de gegevensaanlevering voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. Gemeenten die de gegevens nog niet naar het CBS hebben gestuurd, verzoeken we dit uiterlijk deze week nog te doen.

U kunt drie typen bestanden aanleveren: een Wmo-bestand, kosten SBO (Sociale basisondersteuning) en kosten Jeugd. De bestanden gaan over het tweede halfjaar van 2015 (H2). Eventueel kunt u ook nog gegevens aanbieden over het eerste halfjaar van 2015 (H1).

Advies

Voor het aanleveren van het Wmo-bestand adviseren we u om contact op te nemen met de softwareleverancier van uw gemeentelijke Wmo-applicatie. Het bestand kosten SBO kent slechts twee regels (+ kopteksten) met daarin informatie over twee IV3-codes (670 en 671). Dit bestand is relatief eenvoudig samen te stellen.

Hulp

Als u vragen heeft, kunt u de volgende stappen zetten:

  1. Bekijk de vijf tips over de veelvoorkomende fouten. Denk bijvoorbeeld aan het aantal kolommen in het Wmo-bestand
  2. Raadpleeg het aanleverprotocol met daarin informatie over de bestandspecificaties. Denk bijvoorbeeld aan de lengte van de velden of de naam van het bestand.
  3. Contact opnemen: technische vragen kunt u stellen aan het CBS via monitorsociaaldomein@cbs.nl, inhoudelijke vragen kunt u mailen naar waarstaatjegemeente@kinggemeenten.nl