iSD-standaarden Jeugdwet en Wmo consistent toegepast

Standaardisatie voorkomt dat zorgaanbieders voor elke gemeente aan verschillende administratieve vereisten moeten voldoen. Alle gemeentelijke Wmo- en Jeugdregio’s gebruiken in hun administratieve processen de iSD-standaarden.

De  jeugdregio’s passen de iSD-standaarden voor 91% consistent toe. In de uitvoering van de Wmo worden de standaarden voor 85% consistent toegepast. In overleg met de regionale zorgaanbieders zijn er lokale afwijkingen van de standaarden mogelijk. Dit verklaart waarom de consistente toepassing niet 100% is.

Geen achterblijvers

De consistente toepassing van de iSD standaarden is weer verbeterd ten opzichte van een jaar geleden. Mede dankzij de ondersteuning van het programma i-Sociaal Domein zijn er nu in ieder geval geen achterblijvende regio’s meer.

Minder administratieve lasten

Vermindering van de administratieve lasten is van belang om de zorg betaalbaar en effectief te houden. In opdracht van de Stuurgroep i-Sociaal Domein (een gezamenlijk initiatief van gemeenten en zorgaanbieders) zijn hiervoor landelijke iSD-standaarden ontwikkeld, deze standaarden bestaan uit drie onderdelen:

  • consistent toepassing van de uitvoeringsvarianten en de standaardartikelen voor  inkoopcontracten (‘van-contract-tot-controle’)
  • gebruik van het digitaal iJW- en iWmo-berichtenverkeer
  • toepassing van het landelijk accountantsprotocol financiële verantwoording en model productieverantwoording (beide voor zowel de Wmo als de Jeugdwet)

Effect niet direct merkbaar

Consistente toepassing van de standaarden betekent nog niet automatisch dat de administratieve lasten meteen merkbaar verminderden  De gehele administratieve cyclus van inkoop, contractering, en verantwoording (‘van-contract-tot-controle’) kan een periode van meerdere jaren overspannen. Het effect is dan pas over een langere periode merkbaar.

Verdere ontwikkeling

De komende jaren worden de standaarden verder doorontwikkeld om de eenduidigheid te verbeteren. Het ministerie van VWS heeft wetgeving in voorbereiding om het correct gebruik van de standaarden ook wettelijk te borgen. 

Ketenbureau i-Sociaal Domein

Het Programma i-Sociaal Domein is gestopt op 15 april 2018, in opdracht van de Stuurgroep i-Sociaal Domein is Eric ten Hulsen als kwartiermaker begonnen met de inrichting van het Ketenbureau i-Sociaal Domein. Het Ketenbureau zal het veld structureel blijven ondersteunen bij het correct toepassen van de administratieve iSD-standaarden.

Meerjarenagenda

De komende periode wordt een meerjarenagenda opgesteld, met de belangrijkste ambities van het veld om de vermijdbare administratieve lasten in het sociaal domein verder te beperken. Het Ketenbureau i-Sociaal Domein voert deze werkagenda uit.

Meer informatie