Inkoop Jeugd-GGZ, DBC's en uitvoeringsvarianten vanaf 2018

De inkoop van j-ggz door gemeenten bij aanbieders gebeurt nog tot eind 2017 met de DBC-systematiek. Vanaf 2018 verandert dit en kunt u kiezen uit drie werkwijzen (uitvoeringsvarianten), die nu al toegepast worden voor de rest van de jeugdhulp. In dit bericht leest u hier meer over.    

Achtergrondinformatie 

Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor de jeugd-ggz als onderdeel van het totale aanbod van jeugdhulp. Gemeenten kopen tot en met 2017 jeugd-ggz in op basis van de DBC-systematiek: Diagnose Behandel Combinaties.

De administratieve afhandeling van jeugd-ggz via DBC's, zoals het declaratieproces, verloopt anders dan bij de andere jeugdhulp. Hiervoor gelden landelijke afspraken tussen gemeenten en aanbieders.

Vanaf 2018 wordt het anders

Vanaf januari 2018 gaat de DBC-systematiek over in drie standaard werkwijzen, de uitvoeringsvarianten. Deze uitvoeringsvarianten worden op dit moment al toegepast voor de rest van de jeugdhulp.

De Werkgroep Integrale Bekostiging Jeugd, die bestaat uit gemeenten en jeugdhulpaanbieders, heeft casussen uit het land onderzocht. In die casussen wordt duidelijk op welke manier de jeugd-ggz een plek kan krijgen in de bestaande uitvoeringsvarianten. U kunt hieronder een voorbeeld bekijken van elke variant waar in de praktijk al mee gewerkt wordt:

Landelijke productcodes voor j-ggz

GGZ-aanbieders en GGZ Nederland onderzoeken samen of er landelijke jeugd-ggz-productcodes afgesproken kunnen worden. Het gebruik van landelijke productcodes voorkomt veel extra werk bij aanbieders van jeugd-ggz die voor meer dan één gemeente jeugdhulp verzorgen.  

Afspraken over berichtenverkeer

Op dit moment past het werken met j-ggz niet één op één in de uitvoeringsvarianten. De afspraken en de bijbehorende handreiking Berichtenverkeer Jeugd-ggz zijn leidend tot 2018. Vanaf 2018 wordt de j-ggz ingepast in de drie uitvoeringsvarianten die al zijn beschreven voor de andere vormen van jeugdhulp.

Meer informatie 

Zie ook