Handreiking finale jaarafsluiting 2015 sociaal domein

Zorgaanbieders en gemeenten zijn druk met het financieel afsluiten van 2015 voor de geleverde zorg voor Wmo en Jeugd. Voor een pragmatische afsluiting van het jaar is er nu de Handreiking toelichting finale afrekening zorg in natura Wmo en Jeugd 2015. 

In deze handreiking staat een aantal suggesties om het jaar af te sluiten. De handreiking is afgestemd met de NBA en bevat een uitwerking van de bestuurlijke afspraken van medio december tussen het Rijk, VNG, NBA en zorgbranches.

Bijeenkomsten

  • De financiële afsluiting van het jaar 2015 voor het sociaal domein is onderwerp van een serie regionale bijeenkomsten van het programma Informatievoorziening Sociaal Domein (ISD) voor gemeenten en zorgaanbieders.
  • Dit is een gezamenlijk programma van VNG en zes brancheorganisaties van zorgaanbieders: Actiz, BTN, Federatie opvang, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland en VGN.

Online vragenuur

  • Bent u niet in staat een bijeenkomst bij te wonen, dan kunt u het online vragenuur bijwonen op 17-02 van 10.00 tot 11.00 uur.
  • Tijdens een online vragenuur bespreken we de handreiking. Dit online vragenuur wordt opgenomen en is daarna op elk gewenst tijdstip te bekijken.