Gemeentelijke herindeling: gevolgen ISD berichtenverkeer

Door herindeling worden op 1 januari 2017 een aantal gemeenten samengevoegd. Voor de gegevensuitwisseling met berichtstandaarden iWmo en iJw kan dit gevolgen hebben. Zorginstituut Nederland heeft een protocol opgesteld over hoe om te gaan met gemeentelijke herindeling in de informatie-uitwisseling.

Na de gemeentelijke herindeling heeft Nederland op 1 januari 2017 nog 388 gemeenten. Dat zijn er twee minder dan nu. De Noord-Brabantse gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel worden samengevoegd; de nieuwe gemeente heet Meierijstad.

Gevolgen voor het berichtenverkeer

Voor de geautomatiseerde gegevensuitwisseling met de berichtstandaarden iWmo en iJw kan de gemeentelijke herindeling gevolgen hebben. Bij de samenvoeging worden ook de gemeentecodes gewijzigd. De unieke identificatie code van de gemeente waarmee u berichten uitwisselt. Werkt u samen met een heringedeelde gemeente, dan moet u in januari dus ook de betreffende gemeentecodes aanpassen.

Protocol/handreiking

Zorginstituut Nederland heeft een protocol opgesteld voor zowel gemeenten, zorgaanbieders en softwareleveranciers die iWmo en iJw gebruiken: hoe kunnen zij zo efficiënt en effectief mogelijk omgaan met een gemeentelijke herindeling? Zowel de randvoorwaarden, probleembeschrijving als oplossingsrichting worden beschreven. Daarnaast bevat het protocol een stappenplan.

Meer informatie