Gegevensaanlevering gemeentelijke monitor Sociaal Domein

U hebt nog tot en met 25 maart de tijd om gegevens aan te leveren voor de gemeentelijke monitor Sociaal Domein. De gemeentelijke monitor Sociaal Domein wordt in juni opnieuw gepubliceerd. Met cijfers over het hele jaar 2015.

Lever de gegevens tijdig aan, zodat u niet in tijdnood komt door de technische controles die nog moeten worden uitgevoerd door het CBS.

Meer informatie