Aanleveren gegevens Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

Volgend jaar verschijnt er weer een Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. Daarin komen de cijfers over het eerste half jaar van 2017. Voor deze monitor kunt u gegevens aanleveren tot en met vrijdag 29 september a.s.

U kunt ook nog gegevens aanleveren over het tweede half jaar van 2016. Het kan namelijk zijn dat die data nu vollediger beschikbaar is dan bij het vorige moment van aanlevering.

Voor ieder halfjaar kunt u een apart bestand voor Wmo, Wmo kosten, kosten Jeugd en kosten SBW aanleveren.

Meer informatie