Inzicht in uitvoering

 

Een werkend systeem dat stilletjes op de achtergrond faciliteert wat je wilt bereiken in de leefwereld. Wat is daarvoor nodig? Hoe pak je het aan?

Het VNG-programma Informatievoorziening Sociaal Domein (ISD) ondersteunt gemeenten bij het inrichten van hun administratie en informatievoorziening.

Werkprocessen

'Inzicht in uitvoering' is een hulpmiddel om de praktijk in uw gemeente tegen het licht te houden. Het schema geeft zicht op de werkprocessen die voortvloeien uit beleids- en inkoopkeuzes en tot welke uitwisseling van berichten dit uiteindelijk leidt. Daarmee wordt de verbinding gelegd tussen organisatie, processen en informatie.

  • Maatwerk
  • Dichter op de werkelijkheid opereren
  • Sneller en beter – en desnoods op onconventionele wijze - doen wat nodig is

Het begint met de notie dat de gemeente maar beperkt invloed heeft op de leefwereld van mensen. Om de beloftes van de decentralisaties te kunnen inlossen moeten de systemen van de overheid aansluiten bij die leefwereld en een soepele samenwerking tussen zorgaanbieders en gemeenten faciliteren.

Een beeldend hulpmiddel

Om inzicht in de uitvoering van de werkprocessen en informatiestromen te krijgen zijn er een aantal bespreekplaten gemaakt. Als losse onderwerpen bespreekbaar of te gebruiken om een totaal beeld te geven.

De platen kunt u op de betreffende pagina's in groot formaat downloaden.