Inrichtingsvragen

Beleidsmatige keuzen verbinden met wat er in de uitvoering (administratie) moet worden geregeld om het voor elkaar te krijgen. Daarover gaan de inrichtingsvragen.

  • Wat willen we bereiken?
  • Hoe kopen we in?
  • Wat kost het en hoe wordt er geleverd?
  • Wie bepaalt de toegang tot deze vorm van zorg?
  • Als het wijkteam zorg toewijst, wat moet de medewerker dan opschrijven om het administratief rond te maken op zo’n manier dat straks ook de verantwoording klopt?

In de praktijk blijkt dat deze vragen niet altijd goed zijn besproken tussen de verschillende gemeentelijke afdelingen. Het is cruciaal dat dit wel gebeurt. De inrichtingsvragen zijn niet uitputtend, ze zijn bedoeld als hulpmiddel bij het gesprek over inrichtingskeuzes en de gevolgen voor het werkproces.