Informatiestromen en berichtenverkeer

Uit de keuze voor een uitvoeringsvariant vloeit voort hoe en welke berichten gemeenten en zorgaanbieders elkaar kunnen sturen.

Stel, de huisarts verwijst een jeugdige naar de GGZ. De GGZ-aanbieder stuurt dan eerst een (gestandaardiseerd) verzoek om toewijzing naar de gemeente. De afspraken over welke van de standaardberichten gemeenten en zorgaanbieders uitwisselen, maken zij onderling.

Landelijke berichtenstandaard

Het is wel vereist dat alle spelers gebruik maken van de landelijke berichtenstandaard. De standaardberichten worden uitgewisseld via het Gemeentelijk Gegevens Knooppunt (GGK) met de zorgaanbieders. Een onderdeel van het standaardberichtenverkeer is het gebruik van de Standaardlijst Productcodes voor de Wmo en de Jeugdwet. (zie ook downloads)

Het gebruik daarvan is dringend aangeraden. Het grote aantal verschillende productcodes uit de oude verwijsindex veroorzaakt onnodige administratieve lasten.

Informatiestromen in beeld

Onderstaande afbeeldingen geven de informatiestromen tussen gemeenten en (zorg)aanbieders weer rondom het leveren van zorg in natura: inspanningsgericht, outputgericht of taakgericht. Op de afbeeldingen staan telkens de standaardberichten ingetekend die daarvoor gebruikt kunnen worden.