GGk

Door de decentralisaties in het sociaal domein wisselen gemeenten veel meer (persoons)gegevens uit met een groot aantal partijen.

Om de digitale gegevensuitwisseling in goede banen te leiden en de administratieve lasten te verlichten, is het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGk) opgezet.

Het Gemeentelijk Gegevensknooppunt GGk is in opdracht van de VNG opgezet door het Inlichtingenbureau.

Diensten van het GGk

Via het Gemeentelijk Gegevensknoopunt GGk kunt u berichten uitwisselen in het kader van Wmo en de Jeugdwet. Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van de WLZ-registertoets, de Dienst Woonplaatsbeginsel en kunt u Toekenningsberichten PGB naar de Sociale Verzekeringsbank versturen.

Aansluiten op het GGk

Alle gemeenten hebben een aansluiting op het Gemeentelijk Gegevensknooppunt. Neem voor vragen over de aansluiting contact op met de servicedesk van Stichting Inlichtingenbureau.

Uitwisseling met zorgaanbieders

Zorgaanbieders maken voor hun gegevensuitwisseling met gemeenten gebruik van het VECOZO Schakelpunt (VSP). Via dit knooppunt sturen aanbieders standaardberichten over zorg naar gemeenten. Zo kunnen zij op een efficiënte en veilige manier gegevens uitwisselen.

Meer informatie