Collectieve Opdracht Routeervoorziening (CORV)

De Collectieve Opdrachten Routeer Voorziening (CORV) is sinds 1 januari 2015 operationeel. Gemeenten, gecertificeerde instellingen en de Veilig Thuis-organisaties zijn wettelijk verplicht om Verzoeken tot Onderzoek via CORV bij de Raad voor de Kinderbescherming in te dienen. Alle gemeenten in Nederland zijn aangesloten op CORV.

Justid biedt hulp voor ‘toegang’ CORV

Gemeentelijke en justitiële partijen wisselen informatie met elkaar uit voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. De Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV) vormt het middelpunt in deze uitwisseling. Om gebruik te kunnen maken van de CORV, gebruiken partijen identificatiemiddelen, zoals OIN en de SYSDA code.

Nieuwe samenwerkingsverbanden zorgen regelmatig voor problemen rond deze identificatie. Voor partijen die te maken hebben met een samenvoeging of splitsing heeft deze wijziging ook impact op de identificatie van die partij. Dan is het belangrijk om snel het correcte loket te vinden om problemen in het berichtenverkeer te voorkomen. Dit loket is ingericht bij de Justitiële Informatiedienst.

Zijn er binnen uw organisatie vragen zijn over het gebruik van de identificatiemiddelen, zoals OIN en Sysda, en de toegang tot CORV? Neem dan contact op met de medewerkers van de Frontoffice van Justid, maandag t/m vrijdag, 07.30-17.30 uur, tel.: 088 998 90 00, e-mail: info@justid.nl

Verzoek tot Onderzoek (VTO)

Sinds 1 juni 2015 neemt de Raad voor de Kinderbescherming alleen nog VTO’s in behandeling die ingediend zijn via CORV. Alleen bij spoedeisende en/of levensbedreigende situaties kan hiervan worden afgeweken. De Raad zal uw organisatie er op aanspreken als u het VTO-bericht op een ander manier indient, maar u ook helpen als u er niet uitkomt. Bel dus gerust de Raad voor de Kinderbescherming in uw regio met vragen!

Digitaal knooppunt

De Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV) is een digitaal knooppunt dat via berichtuitwisseling zorgt voor een elektronische afhandeling van het formele berichtenverkeer tussen justitiële partijen en het gemeentelijke domein.

Justitieel en gemeentelijk domein

Het Justitiële domein wordt gevormd door de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), de politie, het openbaar ministerie en de rechtbanken. Het Gemeentelijk domein door de gemeenten zelf, de Veilig Thuis organisaties, de gecertificeerde instellingen en eventuele gemandateerden.

Opdracht om actie te ondernemen

Het gaat in de keten specifiek om de informatie die voor partijen noodzakelijk is in het kader van regie en uitvoering, o.a. in het kader van jeugdreclassering en jeugdbescherming. Het betreft daadwerkelijke opdrachten waarbij actie wordt verwacht van de ontvangende partij.

Standaardisering

De CORV berichten zijn gestandaardiseerd, geüniformeerd en beveiligd uitgewisseld tussen alle aangesloten partijen. Voor elk type bericht is één standaard vastgesteld, ten aanzien van inhoud en kwaliteit. De digitale berichtuitwisseling via de CORV is veilig en snel, met gegarandeerde aflevering.

Beheer en verdere ontwikkeling

CORV wordt beheerd door het ministerie Veiligheid en Justitie. VenJ is systeemverantwoordelijk voor de ontwikkeling, inrichting van het beheer en implementatie van CORV bij de betrokken VenJ organisaties. In dit proces wordt nauw samengewerkt met het ministerie van VWS en de VNG. KING is partner voor de ondersteuning van gemeenten bij de implementatie.

Meer informatie