Berichtstandaarden ISD

Door de decentralisaties in het sociaal domein is de communicatie tussen gemeenten en aanbieders van zorg en ondersteuning aanzienlijk in omvang toegenomen. Om ervoor te zorgen dat gemeenten en ketenpartners digitaal 'dezelfde taal' spreken zijn berichtstandaarden ontwikkeld. Dit bevordert de snelheid, helpt fouten te voorkomen en bespaart uitvoeringskosten.

Standaardberichten iJW

iJw is een informatiestandaard die inzicht geeft in de gegevensstromen tussen gemeenten en zorgaanbieders binnen de Jeugdwet. In het Jeugdwet-berichtenverkeer wisselen partijen informatie uit over de producten en diensten die worden geleverd.

Standaardberichten iWmo

iWmo is een informatiestandaard die inzicht geeft in de gegevensstromen tussen gemeenten en zorgaanbieders binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning. In het Wmo-berichtenverkeer wisselen partijen informatie uit over de producten en diensten die worden geleverd.