Berichtenapp iWmo en iJw

De VNG Berichtenapp iWmo iJw is voor kleine zorgaanbieders die zelf geen softwarepakket hebben om de iWmo- en/of iJw-berichten aan te maken en te verwerken.

Gemeenten vragen vaak wel aan zorgaanbieders om gegevens over zorgtrajecten via deze standaardberichten met hen uit te wisselen. Zij leggen dit ook in contracten met aanbieders vast.

Actueel

Berichtenapp vanaf 1 april 2018

De VNG Berichtenapp iWmo en iJw blijft na 1 april 2018 operationeel. De Berichtenapp zal vanaf april kunnen werken met de nieuwe release van de berichtenstandaarden: iWmo 2.2 en iJw 2.2.

Overdracht aan de markt

VNG onderzoekt of overdracht van de Berichtenapp iWmo iJw aan de markt gewenst is. Een eventuele overdracht zal alleen onder strikte voorwaarden overwogen worden. Onder meer de continuïteit van de dienstverlening is een van de voorwaarden. De overdracht zal een meerjarig traject omvatten. Stakeholders zullen we hierover informeren zodra er meer duidelijkheid over dit traject is. We hebben geen streefdatum voor dit traject vastgesteld omdat we dit proces zorgvuldig, zonder tijdsdruk willen uitvoeren.

Landelijke berichtenstandaarden iWmo en iJw

Gemeenten en zorgaanbieders gebruiken de berichtenstandaarden iWmo en iJw om informatie uit te wisselen over zorgtrajecten vanaf de toewijzing van zorg tot de financiële afhandeling ervan. Meer over deze berichtenstandaarden vindt u in de publicatie Wat u moet weten over iStandaarden van het Zorginstituut Nederland.

Contact

Voor vragen, suggesties of opmerkingen over de Berichtenapp kunt u contact opnemen met berichtenapp@weave.nl