Regiobijeenkomst voor gemeenten en zorgaanbieders (Amersfoort)

donderdag 10 oktober 2019

Voor de zomer hebben zes regiobijeenkomsten plaatsgevonden rondom het abonnementstarief Wmo, PGB 2.0 en Standaard administratieprotocollen. In september en oktober organiseren we zeven nieuwe bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor gemeenten en zorgaanbieders.

In het sociale domein spelen verschillende onderwerpen die grote impact hebben op gemeenten, zorgaanbieders en hun softwareleveranciers. Tijdens de regiobijeenkomsten die eind september en begin oktober plaatsvinden, worden de volgende vier sessies georganiseerd. U kunt aan twee sessies deelnemen.

  1. Informatiesessie over actuele onderwerpen in de administratieve keten zoals abonnementstarief Wmo en standaard administratieprotocollen (voor zorgaanbieders en gemeenten)
  2. Verdiepingssessie reductie administratieve lasten in i-Sociaal Domein (voor zorgaanbieders en gemeenten)
  3. Verdiepingssessie Implementatie abonnementstarief Wmo (alleen voor gemeenten)
  4. Verdiepingssessie Implementatie PGB 2.0 (alleen voor gemeenten)

NB: Zie voor de overige bijeenkomsten onze agenda!

Locatie en tijd

Flint in Amersfoort
9.30-14.00 uur (inclusief lunch)

Doelgroep

Leidinggevenden, beleidsmedewerkers, accountmanagers/inkoopmanagers, procesmanagers/teamleiders/medewerkers administratie, informatiemanagers en controllers zowel van zorgaanbieders als gemeenten.

Kosten

Geen.

Aanmelden

Aanmeldformulier

Organisator: 
VWS, VNG, CAK, Inlichtingenbureau en het Ketenbureau i-Sociaal Domein.