Agenda over ISD Informatievoorziening Sociaal Domein

6 mrt
13 mrt

Onder de titel Van Contract tot Controle organiseert i-Sociaal Domein een aantal bijeenkomsten over het gezamenlijk verminderen van administratieve lasten. Kennisdeling, praktijkervaringen en het versterken van regionale netwerken staan daarbij hoog op de agenda.

15 mrt

Onder de titel Van Contract tot Controle organiseert i-Sociaal Domein een aantal bijeenkomsten over het gezamenlijk verminderen van administratieve lasten. Kennisdeling, praktijkervaringen en het versterken van regionale netwerken staan daarbij hoog op de agenda.

20 mrt
22 mrt

Onder de titel Van Contract tot Controle organiseert i-Sociaal Domein een aantal bijeenkomsten over het gezamenlijk verminderen van administratieve lasten. Kennisdeling, praktijkervaringen en het versterken van regionale netwerken staan daarbij hoog op de agenda.

27 mrt

Onder de titel Van Contract tot Controle organiseert i-Sociaal Domein een aantal bijeenkomsten over het gezamenlijk verminderen van administratieve lasten. Kennisdeling, praktijkervaringen en het versterken van regionale netwerken staan daarbij hoog op de agenda.

29 mrt

Onder de titel Van Contract tot Controle organiseert i-Sociaal Domein een aantal bijeenkomsten over het gezamenlijk verminderen van administratieve lasten. Kennisdeling, praktijkervaringen en het versterken van regionale netwerken staan daarbij hoog op de agenda.