AGB-code

Gemeenten wisselen digitaal berichten uit met zorgaanbieders over toewijzing van zorg en declaratie via het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGk). Dit knooppunt stuurt het bericht vervolgens door naar VECOZO, het knooppunt voor de zorgaanbieders.

Aan de berichten worden identificatiecodes meegegeven, waardoor de berichten bij de juiste organisaties terecht komen.