Aansluiten op het GGk

Aansluiten kan via een standaard aansluitprocedure bij het Inlichtingenbureau. Na aansluiting heeft u toegang tot het webportaal, waarmee u handmatig berichten kunt up- en downloaden.

Vrijwel alle gemeenten zijn inmiddels aangesloten op het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGk) en hebben daarmee toegang tot het webportaal.

Aansluiten op de webservices

Bent u eenmaal aangesloten op het GGk, dan kunt u er voor kiezen gebruik te maken van de webservices. Hiermee kunt u automatisch berichten versturen, ontvangen en verwerken. Omdat u dan minder handelingen hoeft te verrichten voor de berichtenuitwisseling, levert dit tijdwinst op.

Voor het overstappen naar webservices neemt u samen met uw softwareleverancier contact op met het Inlichtingenbureau | GGk.

Meer informatie