Vragen van gemeenten over fraudepreventie en handhaving Wmo

Welke instrumenten zijn er voor de onderzoeksfase? Wat moet je kunnen bewijzen bij terugvordering? Wie mag welke gegevens delen met ketenpartners? Een aantal grote gemeenten heeft de VNG onlangs benaderd met vragen op het terrein van fraudepreventie en handhaving in de Wmo 2015.

Het Expertteam van de VNG heeft zich erover gebogen en uitgebreide antwoorden gegeven op vier vragen:

  • Welke instrumenten mag je inzetten in de onderzoeksfase voordat je een pgb verleent?
  • De weigeringsgronden voor keuzevrijheid zijn onduidelijk. Bij de Wet Langdurige Zorg (Wlz) zijn er meer dan bij de Wmo
  • Terugvordering: Wat moet je kunnen bewijzen en wat mag je als consequenties opleggen?
  • Wie mag nou gegevens delen met de ketenpartners?

De antwoorden leest u in bijgaande pdf.

Meer informatie