Toezicht en handhaving helpen Sittard-Geleen aan betere zorg

De Wmo 2015 is voor de gemeente Sittard-Geleen een belangrijk instrument om inwoners te helpen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen functioneren. Bij die sociale insteek hoort geen misbruik van voorzieningen en kwetsbare mensen.

Wethouder Leon Geilen dicht de consulenten van zijn gemeente niet alleen een belangrijke rol toe bij het zorgen voor de juiste ondersteuning, maar ook bij het tegengaan van dergelijke onrechtmatigheden. Ze worden daarbij geholpen door de toezichthouder Wmo.

Van onderbuikgevoelens naar nazorgtraject

Net als veel andere gemeenten, was ook Sittard-Geleen bij de start van de Wmo 2015 gefocust op de continuïteit van de zorg. Toezicht en handhaving stonden niet bovenaan de prioriteitenlijst.

Geilen: "Via de GGD regelden we wel ons calamiteitentoezicht en ook werkten we via ons contractmanagement nauw samen met zorgaanbieders. Daarbij was weliswaar geen sprake van formeel toezicht, maar we konden wel toezien op de uitvoering van de contracten."

Toch ontstonden er al vrij snel onderbuikgevoelens bij consulenten en kwamen er signalen binnen van cliënten. 

Een gesprek met de verantwoordelijk wethouder Geilen over van leren naar borgen, aanbieders en kwetsbare cliënten en nazorgtraject.

Meer informatie

Het hele interview leest u op naleving.net.