Terugvorderen in Wmo en Jeugdwet: handreiking

Wat zijn in het geval van onrechtmatigheid of fraude de mogelijkheden voor herziening en terugvordering via de Wmo en de Jeugdwet? In de handreiking 'Bestuursrechtelijke herziening en terugvordering Wmo 2015 en Jeugdwet' leest u welke stappen u kunt doorlopen.

De handreiking gaat in op de uitvoeringsaspecten van bestuursrechtelijke herzienings- en terugvorderingsmogelijkheden bij cliënten, zowel bij  maatwerkvoorzieningen in natura als bij pgb’s. Naast een beschrijving van de wettelijke regelingen vindt u aandachtspunten bij het gebruik van de bevoegdheden.

Civielrechtelijk

Civielrechtelijke regels voor het terug- en invorderen van voorzieningen en pgb’s vormen een 'aparte tak van sport'. Denk aan terugvorderen op basis van het derdenbeding of bij aanbieders waar de gemeente een contract- of subsidierelatie mee heeft. Dit najaar verschijnt een aparte handreiking over deze terug- en invorderingsmogelijkheden.

Meer informatie

Hieronder de link naar de handreiking, een publicatie van het Team Zorg van VNG KCHN.

Zie ook