Terugblik bijeenkomst Fraudepreventie aan de poort

De 5e kennisbijeenkomst fraudepreventie en handhaving in het sociaal domein van 11 april stond in het teken van ‘Fraudepreventie aan de poort’. Ruim 70 collega's wisselden van gedachten over de mogelijkheden die de Wmo 2015 en de Jeugdwet bieden om fraudepreventie effectief in te vullen.

Vragen waarover het VNG Expertteam Fraudepreventie en gemeenten in gesprek gingen waren onder andere: 

  • Hoe ziet het eruit als het zwaartepunt bij het voorkomen van fraude bij zorg in natura ligt bij het contractmanagement?
  • Wat is een beproefde methode om handhaving in sociale teams vorm te geven?

Meer informatie

Lees hieronder een uitgebreid verslag en de presentaties.