Matrix gegevensuitwisseling bij fraude Wmo en Jeugdwet

Gemeenten hebben voor de uitvoering van de Wmo 2015 en de Jeugdwet veel persoonsgegevens van cliënten nodig. Maar welke organisaties mogen gegevens met elkaar delen bij fraudepreventie en naleving van rechtmatige zorg?

De Matrix gegevensuitwisseling bij uitvoering, fraudepreventie en fraudebestrijding Wmo en Jeugdwet biedt daarin uitkomst:

  • In de matrix ziet u welke organisaties gegevens met elkaar mogen delen
  • De matrix verwijst naar de wettelijke bepaling op grond waarvan u gegevens mag verstrekken
  • De wetsartikelen geven ook aan met welk doel en onder welke voorwaarden u gegevens mag verstrekken

Er zijn drie matrixen: Er wordt onderscheid gemaakt tussen gegevensuitwisseling binnen een bestuursrechtelijk kader, namelijk de uitvoering van Wmo 2015 én Jeugdwet door gemeenten, en binnen een strafrechtelijk kader.

Meer informatie