Laat Wmo en Jeugdwet niet kapen door misbruik

Ze zijn talrijk, geslepen en zeer creatief: louche bedrijven die frauderen met zorggeld. Gemeenten moeten aan de slag om fraude te voorkomen, op te sporen en aan te pakken. Op 15 december ontmoetten gemeenten en partners elkaar opnieuw, onder de vlag van het programma Fraudepreventie en handhaving.

De bijeenkomst was onderverdeeld in vier thema's:

  • Wat doet het programma Fraudepreventie en Handhaving Wmo/Jeugd?
  • Hoe om te gaan met fraudesignalen
  • Fraudepreventie en beschermd wonen in Enschede
  • Aanpak fraudepreventie Wmo2015 en Jeugd bij de gemeente Nijmegen

Programma Fraudepreventie en Handhaving Wmo/Jeugd

Pauline de la Court van het VNG-programma Fraudepreventie en handhaving vertelt over de ontwikkelingen binnen het programma. Het doel daarvan is gemeenten te ondersteunen om onrechtmatigheden aan te pakken. Het programma is in de fase dat casuïstiek in verband wordt gebracht met beleidsontwikkeling, Casuïstiek is het vertrekpunt: wat het hebben gemeenten nodig?

Niet-pluisgevoel

Hoe ga je om met een gevoel dat er iets niet pluis is?  Hoe borg je in de organisatie dat het voorkomen en opsporen van fraude stelselmatig op tafel komt? Geert van der Schoor en Henk Speulman van de VNG schetsten een casus en bespraken wat er moet gebeuren.

PGB en beschermd wonen Enschede

Een pgb en beschermd wonen is een onlogische combinatie. Dat is de boodschap van Martine Veneman van de gemeente Enschede. ‘Van de voorheen 400 cliënten Beschermd Wonen met een pgb zijn er nu nog 120 over. De meeste zorgaanbieders die eerder werkten op basis van een pgb hebben de gedragscode ondertekend.'

Preventie sleutelwoord Nijmegen

De gemeente Nijmegen is volop bezig met ontwikkelen van beleid op preventie en handhaving. Preventie is daarbij het sleutelwoord, vertelde Zohra Homayouni van de gemeente Nijmegen. Een persoonlijke benadering en voorlichting op maat is het belangrijkste instrument.

Meer informatie

Van de bijeenkomst is een uitgebreid verslag verschenen. Zie voor informatie over het programma Fraudepreventie en handhaving Wmo/Jeugd onderstaande website.

In februari zijn er vier regionale bijeenkomsten. U kunt zich nog inschrijven!