Handhaving en dienstverlening verbinden loont

Toezicht & handhaving verdient meer aandacht van bestuurders. Het is een terrein waarop maatschappelijke winst is te behalen, bijvoorbeeld door dienstverlening en handhaving te verbinden. Dat is de boodschap van de Atriumlezing Aan de slag met toezicht & handhaving in het gemeentelijk domein.

Ook kunnen toezicht & handhaving worden versterkt door samenwerking tussen verschillende domeinen: fysiek, sociaal en het domein van openbare orde en veiligheid.

Deze Atriumlezing is er één uit een reeks lezingen gericht op de Meerjarenvisie gemeenten 2020-2024.

Winst

Directeur Ad van Mierlo van het VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving (KHCN) stelt dat handhaving nu te veel versnipperd is. ‘Iedereen doet z’n eigen ding.’ Vaak ontbreken visie en beleid. Dat veel winst is te behalen blijkt uit de voordracht van wethouder Peter Heijkoop uit Dordrecht, portefeuillehouder van de Sociale Dienst van de Drechtsteden. De regio investeerde € 1 miljoen extra in toezicht & handhaving, een investering die zichzelf terugverdient.

De Drechtsteden zetten in op preventie. Zo zijn twee van de handhavers volledig ingezet om te voorkomen dat mensen onterecht in de bijstand komen. In 2017 voorkwam handhaving aan de poort 138 onterechte bijstandsaanvragen. Sinds vorig jaar wordt alle dienstverlening aan uitkeringsgerechtigden vormgegeven door multidisciplinaire teams waarin alle kennis samenkomt: werk, inkomen, handhaving en schuldhulpverlening. Heijkoop benadrukt dat onrechtmatigheden zich vaak onbedoeld voordoen. Ook daarom is het goed om dienstverlening en handhaving te verbinden.

Kenniscentrum

Het KCHN ondersteunt gemeenten bij het beleid en de uitvoering van toezicht & handhaving. In opdracht van de VNG is een handhavingsabonnement ontwikkeld. Gemeenten die meer ondersteuning nodig hebben dan vanuit de subsidie kan worden geboden, kunnen hier een beroep op doen.

Meer informatie

Lees hier het uitgebreide verslag van de Atriumlezing Aan de slag met toezicht & handhaving in het gemeentelijk domein (6 december 2018)