Kennisbijeenkomst:Terugvordering in de Wmo 2015 en Jeugdwet

donderdag 23 november 2017

Wat zijn de (on)mogelijkheden van terugvordering binnen de Wmo 2015 en de Jeugdwet? Op donderdagochtend 23 november a.s. delen collega’s van verschillende partijen hun kennis en ervaring over dit onderwerp tijdens de 6e kennisbijeenkomst van het VNG Expertteam fraudepreventie en handhaving Wmo/Jeugd.

Er zijn nog een paar plaatsen vrij!

Nu steeds meer gemeenten hun fraudepreventie en handhaving voor de Wmo 2015 en de Jeugdwet optuigen, dienen de eerste terugvorderingen zich aan. Veel gemeenten worstelen met de aanpak hiervan. Tijdens deze kennisbijeenkomst krijgt u antwoorden op vragen zoals:

  • Kunt u als gemeente bestuursrechtelijk terugvorderen onder de Wmo 2015 en de Jeugdwet?
  • Zijn er civielrechtelijke mogelijkheden en, zo ja, op welke gronden?
  • Van wie kunt u terugvorderen? Van cliënten, pgb-aanbieders, gecontracteerde en/of gesubsidieerde zorgaanbieders?
  • Wat komt daar allemaal bij kijken? Hoe zit het bijvoorbeeld met de verordening en het verplichte derdenbeding?
  • Hoe gaan andere partijen binnen de keten om met terugvordering?

Locatie en tijd

  • Utrecht, Stadkasteel Oudaen
    9.00 tot 13.00 uur, inclusief lunch

Doelgroep

Deze bijeenkomst is bedoeld voor gevorderden/experts op het terrein van fraudepreventie en handhaving Wmo 2015 en Jeugdwet. Er kunnen maximaal 70 personen deelnemen. 

Kosten

  • geen

Aanmelden

Meer informatie

U ontvangt na u aanmelding het volledige programma – zodra gereed – per mail. Ook publiceren we het programma op vng.nl en naleving.net.  

Organisator: 
VNG