Ondersteuning gemeenten rechtmatige zorg

Ondersteuning gemeenten rechtmatige zorg

De Wmo 2015 en Jeugdwet hebben als doel dat de juiste zorg en ondersteuning op de juiste plaats wordt gegeven en de middelen daaraan worden besteed. Dat vraagt om inzicht in de aard en omvang van fouten en fraude in Wmo2015 en Jeugdwet en om een aanpak in de gemeenten van fraudepreventie en handhaving.

Expertteam Fraudepreventie en handhaving

Per 1 september 2015 is het Expertteam Fraudepreventie en handhaving gestart. Het team beschikt over relevante juridische expertise, kennis en ervaring met nalevingsvraagstukken en kennis ten aanzien van de uitvoering van de Wmo 2015 en de Jeugdwet. 

Het team bestaat uit: 

  • Jan de Brouwer en Jacqueline Kabel,  adviseurs op het terrein van naleving 
  • Paul Norp en Floor Bentfort van Valkenburg: de juridische experts 

Pauline de la Court is als programmamanager verantwoordelijk voor de aansturing van het team. 

Wat doet het team?

  • vragen beantwoorden van gemeenten
  • een netwerk opbouwen met ketenpartners in de zorg, zoals bijvoorbeeld zorgkantoren, de Inspectie SZW, de Nza etc.
  • kennis ophalen en ervaringen en het verspreiden daarvan onder de gemeenten (o.a. best-practices)
  • het ontwikkelen van praktische handreikingen voor gemeenten 

Infopunt

Er is inmiddels een digitaal informatiepunt Fraudepreventie en Handhaving ingericht, waar gemeenten vragen over preventie, controle en naleving in de Jeugdwet en Wmo 2015 kunnen stellen en ervaring met elkaar kunnen delen. U vindt het infopunt binnen het VNG Forum Sociaal Domein.

U kunt inloggen met uw gemeentelijk e-mailadres. Bent u nog geen lid van het forum? Dat moet u zich eerst registreren.

Vragen via Informatiecentrum

Uiteraard kunt u ook vragen stellen aan het team via het VNG Informatiecentrum:Informatiecentrum@vng.nl of 070-3738393