We hollen niet als cowboys achter fraudezaken aan

Toezicht op kwaliteit en rechtmatigheid gaan hand in hand. In veertien Twentse gemeenten zijn de negen sociaal rechercheurs van de Sociale Recherche Twente (SRT) benoemd als toezichthouder op de Wmo2015. Ze werken nauw samen met de wijkteams, vooral in Almelo. Een aanpak die goed werkt.

Vanuit het VNG programma Fraudepreventie en Handhaving Wmo/Jeugd vroegen we Wim Boswinkel, sociaal rechercheur in Almelo, naar hun werkwijze.

'Signalen van fraude komen van het klantcontactcentrum van de gemeente, de afdeling Juridische Zaken (backoffice), en via de wijkcoaches. De SRT verzamelt ze en bespreekt ze elke week met zowel de wijkteams als met de backoffice, vertelt Boswinkel.

Zorgplan

'Meldingen van de backoffice gaan veelal over het zorgplan. Dit is de door de zorgverlener gemaakte uitwerking van het ondersteuningsplan van de wijkcoach. In het zorgplan staat precies wat de zorgaanbieder levert, waar, wanneer en door wie. Dit is dan ook voor ons het controle-instrument.'

In samenspraak

Boswinkel begint zijn onderzoeken met het ‘veredelen van de melding’. ‘We zoeken uit of er een kern van waarheid zit in een melding. De teamleider Handhaving bepaalt in samenspraak met de backoffice vervolgens waar we mee aan de slag gaan. We hollen niet als een stel cowboys achter
onze eigen zaken aan.’

Onderzoek van de SRT leidt tot een bestuurlijke rapportage over de feiten.

Wijkteams

In Almelo werkt Boswinkel nauw samen met de wijkcoaches. 'Soms ga ik mee met een keukentafelgesprek als een wijkcoach het gevoel heeft dat er iets niet klopt.' Een goed gesprek aan deze tafel is het beste instrument voor het uitbannen van misbruik, stelt Boswinkel.

Meer informatie

Lees hieronder het hele interview met sociaal rechercheur Wim Boswinkel.