Printversie Matrix gegevensuitwisseling fraude

Op veler verzoek is er een printbare versie gemaakt van de Matrix gegevensuitwisseling bij uitvoering, fraudepreventie en fraudebestrijding Wmo en Jeugdwet. Deze matrix geeft overzicht iwelke organisaties gegevens met elkaar mogen delen bij fraudepreventie en naleving van rechtmatige zorg.

De matrix bevat verder:

  • Verwijzingen naar de wettelijke bepaling op grond waarvan u gegevens mag verstrekken
  • Wetsartikelen die aangeven met welk doel en onder welke voorwaarden u gegevens mag verstrekken

Meer informatie

Tip: print het document in kleur, voor de best leesbare versie!