Ondersteuning op maat bij fraudesignalen Wmo 2015/Jeugdwet

In april ging het VNG Ondersteuningsteam Fraudesignalen (OTF) van start. Als gemeente kunt u hier terecht voor ondersteuning bij het onderzoeken van concrete fraudesignalen op het gebied van Wmo 2015 en Jeugdwet. Tijdens de eerste drie actieve maanden bood het OTF twintig gemeenten hulp op maat.

Aard van de fraudesignalen

In zes van de twintig gevallen ging het om complexe fraudemeldingen. Denk aan zaken met meerdere typen fraude en/of meerdere betrokken partijen. Daarnaast betrof een groot deel van de meldingen Wmo-gerelateerde fraude. Concreet hadden de signalen betrekking op onder meer:

  • Gebruik van Pgb’s
  • Beschermd wonen / begeleiding / hulpmiddelen
  • Malafide zorgaanbieders i.c.m. manipulatie Pgb-houders
  • Malafide bewindvoerders
  • Ernstige gebreken in de dienstverlening
  • Upcoding in de Jeugdwet

Ondersteuning op maat en meer

Het OTF bestaat uit ervaren medewerkers vanuit de zorgketen, zoals de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Daarnaast zijn er 4 vaste regioadviseurs van het VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving (KCHN) aan verbonden.

Bij adviesverzoeken bezoekt het OTF de betreffende gemeenten in een ‘samenstelling op maat’. Tijdens deze werkbezoeken constateert het team soms ook andere zaken. Een gemeente heeft bijvoorbeeld behoefte aan een betere inrichting van handhaving en naleving binnen de gemeentelijke organisatie. Met hun brede expertise op dit vlak kunnen de KCHN-adviseurs gemeenten ook hierin adviseren.

Neem ook contact op

Heeft u een fraudesignaal op het gebied van Wmo 2015 of Jeugdwet waar u zelf niet uitkomt? Neem dan contact op met het VNG Informatiecentrum via:

Daarna sturen wij u een formulier toe met een aantal vragen voor intake door het OTF. Op basis hiervan maakt het OTF afspraken voor een adviestraject.

Meer informatie

Het OTF is een aanvullende dienstverlening van het VNG Expertteam Fraudepreventie en handhaving Wmo en Jeugd, waar u terecht kunt met meer algemene en beleidsmatige vragen over rechtmatigheid van de Wmo 2015 en Jeugdwet.