Emmen maakt stappen in toezicht Wmo

De gemeente Emmen heeft al enige tijd ervaring met toezicht op de kwaliteit en rechtmatigheid van de Wmo. Die ervaring maakt de gemeente nu klaar voor een vervolgstap. Handhaving en de plaats van toezicht krijgen hierin veel aandacht.

Vanuit het VNG Programma Fraudepreventie en handhaving Wmo/Jeugd spraken we met Ria Sterkenburgh. Als Teamleider Maatschappelijke Zaken en Zorg is zij verantwoordelijk voor het gemeentelijke toezicht op de Wmo en – sinds 1 mei 2016 – de Jeugdwet.

Huidige praktijk

De monitoring van de kwaliteit is allereerst verweven in het contractmanagement. Daarbinnen en daarnaast vinden dossieronderzoek, cliëntinterviews, bedrijfsbezoeken (ook bij aanbieders van pgb-gefinancieerde zorg), (100%) controle van facturen en toetsing pgb-waardigheid plaats.

Ervaringen

Na ongeveer een jaar evalueerden Ria en haar collega’s het toezicht op de Wmo. ‘Waar lopen we tegenaan? Wat zien we allemaal?’ Bij kwaliteitstoezicht was dat bijvoorbeeld de behoefte aan een register waarin ondermaatse zorgaanbieders staan. Knelpunten op het gebied van rechtmatigheid zitten vooral bij de pgb. Ook de plaats van het toezicht is een punt van aandacht.

Handhaving en toezicht

‘Voor het opzetten van een handhavingsmodel gebruikt de gemeente onder meer het werkproces pgb als onderlegger’, vertelt Ria.

Het toezicht wil Emmen versterken door het onder te brengen bij de ‘club’ van toezichthouders op de Participatiewet en het fysieke domein.

Meer informatie

Lees hieronder het hele interview met Ria Sterkenburg van de gemeente Emmen.