Signalementen diversiteit & inclusie op een rij

Wat gebeurt er lokaal op het gebied van diversiteit en inclusie waar andere gemeenten hun voordeel mee kunnen doen? We zetten voor u aanpakken, discussie, onderzoek en advies op een rij. 

WIlt u zelf bij dit rijtje voorbeelden horen? Dat zien we graag! Stuur u voorbeeld naar Lisette Lubberman.

Programma Divers & Inclusief van start

De diversiteit naar herkomst is in korte tijd flink toegenomen en verschilt tegelijk lokaal van karakter. Gemeenten zoeken naar de juiste manier om op die groeiende diversiteit in te spelen. Het nieuwe programma Divers & Inclusief  - een initiatief van VNG en SZW - gaat gemeenten bij deze opgaven ondersteunen.

Lokale bestuurders krijgen on- en offline hulp bij deze opgaven door het bespreken van vraagstukken en dilemma’s, met inspirerende voorbeelden en concrete handvatten. 

Startbijeenkomst 2 oktober

We zijn op zoek naar betrokken lokale bestuurders om met ons mee te denken over dit thema. Doet u mee? Kom dan in ieder geval naar de startbijeenkomst op 2 oktober in Amersfoort.

Meer informatie

Bekijk onderstaande pagina op vng.nl voor de voorbeelden.