Diversiteit en inclusie

De samenleving wordt steeds diverser. Daarmee wordt inclusie en het samenleven in verscheidenheid, steeds belangrijker. Lokaal bestuur kan een positieve bijdrage leveren aan een diverse en inclusieve samenleving. Het Programma Divers & Inclusief helpt daarbij. We zijn hiervoor op zoek naar betrokken lokale bestuurders om met ons mee te denken. Doet u mee?

Essay: Naar een bestuurlijk perspectief voor diversiteit

Diversiteit naar herkomst roept debat op. Meningen zijn er al snel, maar het oppakken van de bestuurlijke en maatschappelijke opgaven waar die nieuwe verscheidenheid ons voor stelt, blijkt een stuk taaier. Het essay biedt uitzicht op een nieuw verhaal over lokale samenlevingen in verandering en hoe daarmee om te gaan. 

Signalementen diversiteit en inclusie

Aanpakken, discussie, onderzoek en advies van gemeenten over diversiteit & inclusie op een rij.

Programma Divers & Inclusief

Het programma Divers & Inclusief is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de VNG.

Diversiteit naar herkomst is flink toegekomen en verschilt tegelijk lokaal van karakter. Deze verandering brengt nieuwe vraagstukken mee voor het samenleven met elkaar. Veel gemeenten zoeken naar de juiste manier om op die groeiende diversiteit in te spelen. Het programma wil lokale bestuurders on- en offline ondersteunen bij deze opgaven door het bespreken van vraagstukken en dilemma’s, met inspirerende voorbeelden en concrete handvatten.