Dag van Zorg en Veiligheid

maandag 17 juni 2019

Deze dag staat in het teken van inspireren, informeren, agenderen en verbinden. Dit jaar is er bijzondere aandacht voor het programma Geweld hoort nergens thuis.

De thema's die deze dag zeker aan de orde komen zijn:

  • Hoe kunnen zorg en veiligheid elkaar versterken en wat levert dit op?
  • Deelsessies van het programma Geweld hoort nergens thuis, zoals de regionale route naar 2021
  • Regionale samenwerking; hoe doe je dat? Wat zijn succesfactoren?
  • Wat kunt u leren van elkaar als het gaat om de aanpak van problematiek van kwetsbare personen waaronder personen met verward gedrag?
  • Diverse opgaven waaraan Rijk en gemeenten gezamenlijk werken, zoals het voorkomen van recidive na detentie, en de aanpak van mensenhandel.
  • Wat kunnen we leren vanuit het perspectief van gemeenten en het perspectief van het Rijk?
  • Hoe gaan we om met gegevensuitwisseling tussen de verschillende domeinen?

Locatie en tijd

’s-Hertogenbosch
9.30-16.30 uur

Aanmelden

Meer informatie

Draagt u graag bij aan de invulling van het programma en heeft u concrete suggesties? Wat mag er zeker niet ontbreken op de Dag van Zorg en Veiligheid? Laat het ons weten! Zie:

Organisator: 
Ministeries van JenV, VWS en BZK, programma Geweld hoort nergens thuis, VNG