Selectiecriteria innovatiepilots voor informatievoorziening 3D

De voorstellen voor praktijkpilots worden na ontvangst getoetst aan de volgende criteria:

 • Het voorstel betreft een oplossing binnen het sociaal domein;
 • Oplossing is inzetbaar bij grote en kleine gemeenten (schaalbaar);
 • Oplossing is generiek inzetbaar dus niet gericht op specifieke situatie van gemeente;
 • Er is groot draagvlak voor de voorgestelde oplossing;
 • Er ontstaat geen markt lock-in als de pilot generiek wordt gemaakt;
 • De pilot moet passen binnen de leidende principes;
 • De oplossing die de pilot oplevert voldoet aan standaarden en is open source;
 • De oplossing is realiseerbaar binnen het budget van ISD 2.0;
 • De pilot is behapbaar qua doorlooptijd;
 • De pilot mag mislukken en kan worden gestopt.

De gemeente die het voorstel voor de pilot indient voldoet aan de volgende criteria:

 • Gemeente is verantwoordelijk; ISD ondersteunt
 • Gemeente draagt zelf bij in de realisatie;
 • De gemeenten draagt bij aan een netwerk omtrent de verschillende pilots die lopen;
 • In zijn algemeenheid geldt: Learning by doing while sharing.
 • De gemeente geeft commitment voor haar aandeel in deze sharing, zowel tijdens de looptijd als erna.

De leidende principes waarnaar verwezen wordt zijn:

 1. Versimpeling van de uitvoering en verantwoording
 2. Kostenreductie
 3. Transparantie voor de burger
 4. Verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening