Werkgroep Kwaliteit & toezicht Jeugd/Wmo

De Werkgroep Kwaliteit & toezicht Jeugd/Wmo is een werkgroep voor en door gemeenten, ondersteund door de VNG. Het ministerie van VWS en de Inspecties zijn toehoorder. Voorzitter is Marlies Kennis (gemeente Utrecht). Wat doet de werkgroep?

  • Ondersteuning bieden aan gemeenten bij vraagstukken betreffende kwaliteit en/of toezicht op het gebied van Jeugd en Wmo.
  • Oppakken van onderwerpen waarop landelijke actie nodig is.
  • Lobby voor wetgeving die aansluit bij gemeentelijke praktijk.