Stichting Opvoeden.nl | LCSD

In de jaren 2015 en 2016 is een aantal activiteiten in het sociaal domein bekostigd via een uitname uit het Gemeentefonds, te weten Stichting Opvoeden.nl, Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating, Expertisecentrum Kinderopvang en Kenniscentrum Handhaving en Naleving. Vanaf 2017 geldt voor deze activiteiten al een ander financieringssysteem, zij ontvangen nu een subsidie van ministeries van VWS resp. SZW.


Rapportages

Landelijke coordinatie sociaal domein

Deze pagina is onderdeel van www.vng.nl/landelijkecoordinatiesociaaldomein