Terugblik bijeenkomst programma Kinderopvang van VNG KCHN

Dinsdagmiddag 16 februari organiseerde het programma Kinderopvang van VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving een bijeenkomst met circa 45 vertegenwoordigers vanuit gemeenten en ketenpartners binnen het sociaal domein.

Het programma Kinderopvang van VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving bestaat ruim 12,5 jaar en is sinds 2015 ondergebracht bij de VNG.

‘Handhaving heeft soms een vervelende connotatie, maar íedereen heeft recht op naleving’, begon Jantine Kriens (VNG directievoorzitter) haar inleiding.

Kijkje in de keuken

Daarna gaf Ad van Mierlo van het Kenniscentrum een kijkje in de route die het Kenniscentrum heeft afgelegd die heeft geleid tot het onderbrengen bij de VNG. Hij schetste ook het Programmaplan 2016.

Juist door samenwerking tussen ketenpartners maar ook met de burger kan handhaving leiden tot naleving.
‘Er is beweging naar meer nalevingsbereidheid, maar de verbinding met de burger moet beter worden benut’ besloot Van Mierlo.

Sprekers ministeries

Hetty Lucassen van SZW en Gabriëlle Sogelée van VWS gaven hun visie op de meerwaarde van het programma Kinderopvang van VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving en de beoogde samenwerking met gemeenten in het brede sociaal domein.  Hierbij werd gesteld:

  • ‘Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van handhaving, maar SZW is bereid te helpen’
  • “VWS wil vanuit de stelselverantwoordelijkheid rondom het zorgdomein gemeenten stimuleren en waar nodig vraaggestuurd faciliteren om zodoende een brug vormen tussen politiek en praktijk’

Over een jaar

Op de vraag van de discussieleider wat er over een jaar bereikt moet zijn waren de antwoorden vrij eensluidend: dat het brede sociaal domein gebruikt maakt van de kennis en ervaring van het programma Kinderopvang van VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving en dat onze cliënten (ketenpartners, gemeenten, burgers) een afgewogen aanpak kunnen waarnemen.   

Meer informatie

Meer weten over het programma Kinderopvang van VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving? Neem contact op met de secretaris: Harry.Claassen@vng.nl