Rfv: 'Stabiliteit en rust nodig in het sociaal domein'

'De opgave die gemeenten hebben in het sociaal domein is groot, maar het beleid van gemeenten heeft tijd nodig om vorm te krijgen. Daarvoor is onder meer rust en stabiliteit nodig in budget en wet- en regelgeving.'

Dit stelt de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) in het advies 'Geld (om te) zorgen'.

Stabiliteit nodig, maar niet voldoende

De Rfv: 'Om (gemeenten) hun opgaven te kunnen vervullen, is budgettaire stabiliteit noodzakelijk, maar niet voldoende. De landelijke politiek moet ook de consequenties trekken uit zijn besluit om per 2015 vele taken op het gebied van zorg en ondersteuning naar gemeenten over te hevelen.'

Motie transformatiefonds

Uit recent onderzoek door AEF blijkt dat nu al 25% van de gemeenten te maken heeft met tekorten tussen de 10 en 20%. Dit komt neer op een tekort van ca. € 300 miljoen bij ca. 100 gemeenten. De Algemene Ledenvergadering van de VNG nam gisteren een motie aan waarin staat dat voor een goede overgang van het sociaal domein bovenop het macrobudget een transformatiefonds voor de komende vier jaar noodzakelijk is. De eerder door het Rijk ingeboekte bezuinigingen gaan veel te snel en belemmeren een goede decentralisatie.

Meer informatie