De VNG Prokkelt mee

Donderdag 7 juni deed de VNG voor het eerst mee aan de Prokkel: een jaarlijkse week waarin ontmoetingen tussen mensen met en mensen zonder verstandelijke beperking worden georganiseerd. Donderdag was het ProkkelStagedag.

Nu de VNG ook actief werkt aan het implementeren van het VN-Verdrag Handicap bij de gemeenten, was het organiseren van een Prokkel een logische stap.

Wat gemeenten doen

Zeven mensen met een (licht) verstandelijke beperking werden ’s ochtends allereerst hartelijk ontvangen door Algemeen directeur Jantine Kriens. Daarna volgde een levendig gesprek met Hoofd Bedrijfsvoering Eelke Visscher over wat gemeenten doen en wat de rol van de VNG is en vertelde Wim van der Ham van het Team Informatiebeheer over de historie van de VNG en het VNG-pand, de Willemshof.

Gewoon meedoen

Tijdens de rondleiding langs de afdelingen die zich bezighouden met bijvoorbeeld veiligheid en mobiliteit, werd duidelijk dat het voor mensen met beperkingen vaak nog vaak lastig is om gewoon mee te doen in de samenleving. Nooit zomaar spontaan naar een vriend kunnen gaan omdat het vervoer ruim tevoren moet worden aangevraagd of moeite hebben met stemmen omdat je op het stembiljet jouw favoriete kandidaat slecht vindbaar is.

Verdiepende gesprekken

Na de lunch sloten nog meer VNG-ers aan bij de Prokkel en zijn er vooral verdiepende gesprekken gevoerd over wat belangrijk is voor mensen met een beperking, zoals op een fijne manier kunnen wonen en net als iedereen gewoon aan het werk zijn. En natuurlijk welke rol de gemeente daarin zou kunnen, of zelfs moeten, nemen.

Gouden Prokkel

De VNG-Prokkel is door de organisatie genomineerd voor de Gouden Prokkel, de uitslag wordt bekend gemaakt op 29 juni. De winnaar mag de Gouden Prokkel in ontvangst nemen uit handen van minister Hugo de Jonge (VWS).

Meer informatie