ALV van de VNG neemt motie Tekorten Sociaal Domein aan

Voor een goede overgang van het sociaal domein van de rijksoverheid naar de gemeenten is bovenop het macrobudget een transformatiefonds voor de komende vier jaar noodzakelijk. De eerder door het Rijk ingeboekte bezuinigingen gaan veel te snel en belemmeren een goede decentralisatie.

Dit blijkt overduidelijk uit het recente onderzoek van AEF naar de tekorten in het sociaal domein bij gemeenten, waaruit blijkt dat nu al 25% van de gemeenten te maken heeft met tekorten tussen de 10 en 20%. Dit komt neer op een tekort van ca. € 300 mln bij ca. 100 gemeenten.

Een motie met deze strekking lag voor tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNG vandaag  in Goes. De motie is per acclamatie aangenomen.

Meer informatie

 foto: Johan van der Heijden