VNG aan Kamer: structurele oplossing jeugdzorg ontbreekt nog

De VNG heeft de Tweede Kamer in een brief nogmaals op de hoogte gesteld van de besluitvorming op de ALV met betrekking tot de jeugdzorg. De leden toonden zich teleurgesteld in de uitkomsten van de onderhandelingen en zien deze als een tussenstand.

Met het oog op het overleg tussen de vaste commissie van VVS met minister De Jonge (VWS) en minister Dekker (Rechtsbescherming) over de jeugdhulp op donderdag 13 juni wil de VNG nogmaals het standpunt van haar leden duidelijk maken aan parlementariërs. We informeerde de Kamer ook op 5 juni direct na de stemming, op die dag debatteerde de Kamer ook over de jeugdzorg.

inzetten op een structurele oplossing

Gemeenten zijn teleurgesteld dat het niet gelukt is een structurele oplossing te vinden en stemden daarom in met het voorstel van het VNG-bestuur om te blijven inzetten op een structurele oplossing voor de tekorten in het sociaal domein. De VNG praat de komende maanden verder met het kabinet.

Meer informatie