Enquête 'Stand van zaken sociale (wijk)teams'. Doet u mee?

Veel gemeenten kiezen voor sociale (wijk)teams om een deel van de maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp vorm te geven. In 2014 heeft Movisie hier onderzoek naar gedaan, in opdracht van de VNG. Nu, 5 jaar later, maken we via een nieuwe enquête de stand van zaken op. Vult u ook de enquête in?

We onderzoeken zaken als:

  • Zijn er algemene ontwikkelingen in de tijd te constateren?
  • Hebben de sociale (wijk)teams zich verder ontwikkeld; in organisatievorm, aansturing en kwaliteitsbevordering?
  • Of zijn er gemeenten die van deze vorm van ondersteuning zijn afgestapt?

Wilt u vóór 2 augustus de digitale enquête invullen?

Het doel van de enquête is om meer inzicht te krijgen in de ontwikkelingen en eventuele behoeften aan ondersteuning die spelen rondom sociale (wijk)teams. Zodat we u nog beter kunnen ondersteunen. We presenteren de resultaten eind 2019.  

Oók als uw gemeente niet met sociale (wijk)teams werkt, vragen we u de enquête in te vullen. We vragen u om de enquête eenmaal per gemeente in te vullen, door de persoon die het beste zicht heeft op de werking van de wijkteams in de gemeente. Het invullen duurt ongeveer 30 minuten en uw antwoorden worden geanonimiseerd verwerkt.  

Update: invultermijn is verlengd tot 27 augustus

Vanwege de vakantieperiode is de invultermijn verlengd. Alle gemeenten zijn hierover via email geïnformeerd. 

Meer informatie

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Movisie: