Wet maatregelen middenhuur

Fase: 
Wetsvoorstel aangenomen door TK; door naar EK
Formele titel: 
Wijziging van de Woningwet ter vereenvoudiging van de goedkeuringsprocedure voor werkzaamheden die niet behoren tot diensten van algemeen economisch belang en van de Huisvestingswet 2014 ter verduidelijking van woonruimteverdeling van middenhuurwoningen (Wet maatregelen middenhuur)
Kamerstuknummer: 
35036

Inhoud:
In dit wetsvoorstel wordt een wijziging van de Woningwet en van de Huisvestingswet 2014 voorgesteld met betrekking tot het vergroten van het aanbod huurwoningen met een middenhuur. De voorgestelde wijziging van de Woningwet heeft betrekking op het vereenvoudigen van de markttoets voor toegelaten instellingen. Met de voorgestelde wijziging van de Huisvestingswet 2014 wordt verduidelijkt dat ook middenhuurwoningen onder de woonruimteverdeling op basis van deze wet kunnen worden toegewezen.

Aangenomen op 2 april 2019 door de Tweede Kamer.

Beoogde datum inwerkingtreding
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.