Wet voldoende betaalbare woningen: negatief advies VNG

De VNG heeft in een brief aan Minister Ollongren negatief geadviseerd over het wetsvoorstel ‘Wet voldoende betaalbare woningen’. Deze wet beoogt dat de hoeveelheid sociale-huurwoningen in gemeenten ten minste op peil blijft.

De VNG heeft negatief geadviseerd over het concept wetsvoorstel om de volgende redenen:

  • Het aantal sociale huurwoningen in een gemeente moet een lokale afweging blijven
  • Het wetsvoorstel past niet in de gedachte van de Woningwet
  • De voorgestelde uitzonderingsregel is een onwenselijke extra stap bij het maken van prestatieafspraken en het is onduidelijk welke criteria hiervoor gelden

In de brief van de VNG leest u de onderbouwing van deze drie argumenten (onder ‘Meer informatie) .

Wetsvoorstel

Op 26 maart is de conceptwet ‘Wet voldoende betaalbare woningen’ in consultatie gebracht. Het doel van het wetsvoorstel is dat in gemeenten de hoeveelheid sociale-huurwoningen ten minste op peil blijft. Daarom wordt voorgesteld dat prestatieafspraken niet als resultaat mogen hebben dat het aantal sociale-huurwoningen afneemt.

Meer informatie