VNG-bijdrage hoorzitting verduurzaming in de koopsector

Gemeenten en de VNG spannen zich al langer in voor verduurzaming van bestaande koopwoningen. Dit zien we onder andere in de ondersteuning van gemeenten en regio's bij het oprichten van regionale energieloketten. Of bij energiebesparing van bestaande koopwoningen.  

De VNG stuurde de Vaste Kamercommissie van BZK een bijdrage voor het Rondetafelgesprek op 18 april. Daarin komt verduurzaming van de gebouwde omgeving in de koopsector aan de orde.

In deze notitie leest u onze waarnemingen en ons advies.

Meer informatie